Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2019

Rate this post

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Thời điểm này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị xây dựng thang lương, bảng lương cho năm tới theo mức lương tối thiểu vùng mới.

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương 2019

Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động 2012, các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động và thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định một số nguyên tắc khi xây dựng thang, bảng lương như sau:

– Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

– Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

– Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương làm việc trong điều kiện bình thường.

Như vậy, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại thang, bảng lương của người lao động trong doanh nghiệp để đảm bảo đúng nguyên tắc nêu trên.

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được điều chỉnh như sau:

– Vùng 1: Mức 4,18 triệu đồng/tháng;

– Vùng 2: Mức 3,71 triệu đồng/tháng;

– Vùng 3: Mức 3,25 triệu đồng/tháng;

– Vùng 4: Mức 2,92 triệu đồng/tháng.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2019 (Ảnh minh họa)

Các bước xây dựng thang lương, bảng lương 2019

Việc xây dựng thang lương, bảng lương 2019 trong các doanh nghiệp có thể được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Cập nhật mức lương tối thiểu vùng

Do thang lương, bảng lương được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, nên trước tiên, các doanh nghiệp cần phải cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp của mình.

Bước 2: Thống kê các chức danh, công việc chuyên môn trong doanh nghiệp

Bước tiếp theo trong quá trình xây dựng thang lương, bảng lương là xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp để phục vụ cho việc phân nhóm chức danh ở bước tiếp theo.

Bước 3: Phân nhóm các chức danh công việc

Các công việc có cùng yêu cầu trình độ đào tạo thì xếp cùng một chức danh, đồng thời xem xét thêm các yếu tố khác như kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

Bước 4: Thiết kế mức lương tương ứng

Sau khi phân nhóm các chức danh công việc, cần thiết kế mức lương tương ứng cho từng nhóm dựa theo nguyên tắc như nêu trên.

Bước 5: Tham khảo ý kiến của công đoàn

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Bước 6: Gửi thang lương, bảng lương đến Phòng LĐTBXH

Sau khi hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương 2019, doanh nghiệp phải thang lương, bảng lương này đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nguồn: luatvietnam.vn

Scroll to Top