Thẻ: Luôn mang theo bên mình một túi thức ăn vặt tốt cho sức khỏe.