Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc gồm 84 câu chi tiết

Rate this post

Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc bao gồm tổng có 84 câu. Những người thiền tịnh, tu tại gia sẽ cần tới thông tin chi tiết về các câu để đọc đúng mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Sau đây, Mamphat.com – Đánh Thức Mầm Phật chia sẻ chi tiết thông tin từng câu liệt kê bên dưới.

Tìm hiểu về Chú Đại Bi 7 biến 

Chú Đại Bi được biết tới là bài chú đọc dành cho những ai muốn hướng về đạo Phật, tu thiền, tạo công đức. Bài chú tán thán Quan Thế Âm Bồ Tát, ca ngợi phẩm hạnh, sự yêu thương, cứu rỗi con người khỏi khổ ải, bi ai. Và người đọc cũng mong muốn nhận được sự chở che, gia hộ của Bồ Tát.

Bản chất trì niệm là khẩn cầu nhận được sự từ bi vô lượng từ Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Mong tìm được sự thanh thản, yên bình trong tâm hồn, gột rửa tạp niệm, đưa bản ngã hướng thiện để tích phúc về sau.

Bài đọc kinh sẽ bao gồm có 84 câu với 415 chữa. Khi đọc hết 1 lượt toàn bộ bài sẽ tính là 1 biến. Còn Chú Đại Bi 7 biến tức là đọc bài kinh liên tiếp 7 lần trong cùng khoảng thời gian tu niệm.

Tìm hiểu về Chú Đại Bi 7 biến

Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc

Thần Chú Đại Bi bao gồm có 84 câu, với những ai mới mới tiếp cận lần đầu sẽ không biết hoặc khó nhớ. Bởi vậy trong phần dưới đây mamphat.com sẽ nêu rõ từng cây trong Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc đọc hàng ngày:

40 câu đầu trong niệm chú

Nội dung chi tiết đọc Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc, bên dưới đây sẽ cập nhật 40 câu đầu tiên. Trước hết bạn cần niệm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

1 – Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da.

2 – Nam Mô A Rị Da.

3 – Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da.

4 – Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da.

5 – Ma Ha Tát Đỏa Bà Da.

6 – Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da.

7 – Án.

8 – Tát Bàn Ra Phạt Duệ.

9 – Số Đát Na Đát Tỏa.

10 – Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da.

11 – Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà.

12 – Nam Mô Na Ra Cẩn Trì.

13 – Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế.

14 – Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng.

15 – A Thệ Dựng.

16 – Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già.

17 – Ma Phạt Đạt Đậu.

18 – Đát Điệt Tha.

19 – Án A Bà Lô Hê.

20 – Lô Ca Đế.

21 – Ca Ra Đế.

22 – Di Hê Rị.

23 – Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa.

24 – Tát Bà Tát Bà.

  1. Ma Ra Ma Ra.

26 – Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng.

27 – Cu Lô Cu Lô Yết Mông.

28 – Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế.

29 – Ma Ha Phạt Xà Da Đế.

30 – Đà Ra Đà Ra.

31 – Địa Rị Ni.

32 – Thất Phật Ra Da.

33 – Giá Ra Giá Ra.

34 – Mạ Mạ Phạt Ma Ra.

35 – Mục Đế Lệ.

36 – Y Hê Y Hê.

37 – Thất Na Thất Na.

38 – A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi.

39 – Phạt Sa Phạt Sâm.

40 – Phật Ra Xá Da.

Đọc đúng nội dung từng câu trong chú

40 câu sau trong Chú Đại Bi 7 biến

Bạn đọc tiếp tục 40 câu sau trong Chú Đại Bi 7 biến cho tới khi kết thúc 84 câu trọn vẹn. Liên tục lặp lại đủ 7 lần trong khoảng thời gian trì niệm tại gia:

41 – Hô Lô Hô Lô Ma Ra.

42 – Hô Lô Hô Lô Hê Rị.

43 – Ta Ra Ta Ra.

44 – Tất Rị Tất Rị.

45 – Tô Rô Tô Rô.

46 – Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ.

47 – Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ.

48 – Di Đế Rị Dạ.

49 – Na Ra Cẩn Trì.

50 – Địa Rị Sắc Ni Na.

51 – Ba Dạ Ma Na.

52 – Ta Bà Ha.

53 – Tất Đà Dạ.

54 – Ta Bà Ha.

55 – Ma Ha Tất Đà Dạ.

56 – Ta Bà Ha.

57 – Tất Đà Du Nghệ.

58 – Thất Bàn Ra Dạ.

59 – Ta Bà Ha.

60 – Na Ra Cẩn Trì.

61 – Ta Bà Ha.

62 – Ma Ra Na Ra.

63 – Ta Bà Ha.

64 – Tất Ra Tăng A Mục Khê Da.

65 – Ta Bà Ha.

66 – Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ.

67 – Ta Bà Ha.

68 – Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ.

69 – Ta Bà Ha.

70 – Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ.

71 – Ta Bà Ha.

72 – Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ.

73 – Ta Bà Ha.

74 – Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ.

75 – Ta Bà Ha.

76 – Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da.

77 – Nam Mô A Rị Da.

78 – Bà Lô Yết Đế.

79 – Thước Bàn Ra Dạ.

80 – Ta Bà Ha.

81 – Án Tất Điện Đô.

82 – Mạn Đà Ra.

83 – Bạt Đà Dạ.

84 – Ta Bà Ha.

Đọc tới 7 lần Chú Đại Bi

Ý nghĩa của Chú Đại Bi 7 biến 

Chú Đại Bi sẽ có nhiều biến khác nhau như 1, 3, 5, 7, 21. Trong đó Chú Đại Bi 7 biến được sử dụng rất nhiều và các thầy đều chia sẻ về việc ẩn chứa nhiều ý nghĩa đằng sau việc thực hiện.

7 biến là khoảng thời gian hợp lý để trì tụng tại gia hàng ngày. Đa số mọi người khi thành tâm sẽ cần đọc đủ nhiều với các bạn khẩn cầu để thấm nhuần được tư tưởng nhà Phật, hiểu được lời răn dạy để bản thân trở nên tốt hơn. 

Đọc chú 7 lần nên thực hiện trong không gian riêng yên tĩnh, tập trung, giữ trạng thái an yên, điềm bĩnh để thoát tục. Thời gian ban đầu đọc sẽ hơi lâu sau đó có thể luyện nhanh hơn khi thành thạo. 

Tụng đủ 7 lần giúp phát huy tối đa được sức mạnh, phước đức và tác dụng của chú. Đọc thường ngày sẽ giúp phật tử được tịnh độ có được sự bình yên, tâm thái nhẹ nhàng, không còn muộn phiền, đau khổ. Đây cũng là cách để xua đuổi tà khí, ma quái.

Ý nghĩa của Chú Đại Bi 7 biến

Mamphat.com chia sẻ về Chú Đại Bi 7 biến cho người chưa thuộc đầy đủ 84 câu chi tiết. Bạn mới bắt đầu học hãy đọc hàng ngày dành ra thời gian yên tĩnh để trì niệm. Bài chú của Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều ý nghĩa với cuộc sống, tâm thức, nhân quả bởi vậy niệm thường xuyên sẽ mang lại bình an, may mắn cho bản thân và gia đình.

Scroll to Top