Bài Văn khấn trong lễ cúng Thần Tài – Thổ địa tại nhà riêng trong ngày rằm hàng tháng

Rate this post

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên trong năm mới âm lịch. Theo dân gian ta thường gọi là Tết Nguyên Tiêu hay lễ Thượng Nguyên. Vào ngày này, mọi người thường sắm sửa mâm cỗ cúng tại gia cùng và thường đến chùa lễ Phật hay đến đình lễ thần để cầu bình an, sức khỏe cho năm mới. Bên cạnh đó thì ngày rằm cũng là ngày quan trọng trong năm mà mỗi gia đình nào thờ Thần Tài – Ông Địa cũng cần phải làm lễ cúng.

Dưới đây là văn khấn cúng Rằm tháng Giêng tại nhà riêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hoá Thông tin) được đăng tải trên báo Lao động, các gia đình có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………. ……………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần và vái 3 vái).

Scroll to Top