Thẻ: kinh nghiệm bán hàng trên Facebook

Sử dụng tài khoản cá nhân (profile) để bán hàng trên Facebook một cách hiệu quả

Sử dụng tài khoản cá nhân (profile) để bán hàng trên Facebook một cách hiệu quả

Trong các hình thức kinh doanh trực tuyến thì bán hàng trên Facebook đang được xem là phương thức kinh doanh vô cùng hiệu quả trong thời đại số bên cạnh việc bán hàng thông qua một website bán hàng chuyên nghiệp. Sức lan tỏa nhanh chóng cùng với khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả, quản lý và bán hàng thuận tiện chính là điểm mạnh của hoạt động bán hàng online trên Facebook.  Và để giúp các bạn có thể bán hàng online hiệu quả, chúng tôi sẽ đưa ra lý ...