Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Rate this post

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google về chủ đề hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử . Trong bài viết này, phuongphap.vn sẽ Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử mới nhất 2020

1. hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

1.1. Lập Hóa đơn cùng chứng từ bán hàng

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, lựa chọn tab khởi đầu dùng và click Lập hóa đơn.

Lập Hóa đơn cùng chứng từ bán hàng

Bước 2: nhấn Thêm và khai báo chứng từ bán hàng. =≫ Tích lựa chọn Lập kèm hoá đơn.

Lập Hóa đơn cùng chứng từ bán hàng

Bước 3: click Cất.

1.2. Lập Chứng từ sale trước, Hóa đơn sau

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, lựa chọn tab bắt đầu dùng và click Lập hóa đơn.

Lập Chứng từ bán hàng trước, Hóa đơn sau

Bước 2: bấm Thêm và khai báo chứng từ sale => không tích lựa chọn Lập kèm hoá đơn.

Lập Chứng từ bán hàng trước, Hóa đơn sau

Bước 3: bấm Cất, sau đó click Lập Hóa đơn.

Bước 4: Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

Lập Chứng từ bán hàng trước, Hóa đơn sau

Bước 5: click Cất.

Lập Chứng từ bán hàng trước, Hóa đơn sau

Lưu ý: Việc lập hóa đơn sau khi lập chứng từ bán hàng còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một hóa đơn trên tab Xuất hóa đơn.

2. chọn lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng.

1.3. Lập Hóa đơn trước, Chứng từ bán sau

Bước 1: Vào phân hệ bán hànglựa chọn Hóa đơn (hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, click Thêm).

Bước 2: Khai báo hóa đơn GTGT.

Lập Hóa đơn trước, Chứng từ bán sau

Bước 3: click Cất, sau đó nhấn Lập CTBH.

Bước 4: Chương trình sẽ auto lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ saleđủ sức sửa lại các thông tin này (nếu cần).

Lập Hóa đơn trước, Chứng từ bán sau

Bước 5: click Cất.

Lưu ý: Việc lập chứng từ sale sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một chứng từ sale k lập kèm hóa đơn trên tab bán hàng.

2. chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.

Lập Hóa đơn trước, Chứng từ bán sau

2. Phát hành Hóa đơn điện tử

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử vừa mới được lập trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, ưu đãi hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi sale đại lý.

IFrame

Lập và Phát hành Hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Lưu ý:

chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có gắn kết internet.

Trước khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để giúp cho cho việc ký số lên hóa đơn điện tử (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và k bị thu hồi).

ngoài ra, Kế toán phải được phân quyền Phát hành hóa đơn điện tử trên chi nhánh và sổ đã sử dụng việc thì mới đủ nội lực thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây).

Kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

mẹo 1: Phát hành từng Hóa đơn điện tử

phương pháp 2: Phát hành hàng loạt Hóa đơn điện tử

Nguồn: meinvoice

Scroll to Top